Skip to main content

หลวงปู่หลวง กตปุญโญ 1 สำนักสงฆ์ คีรีสุบรรพต ลำปาง

Audio Preview

audio
หลวงปู่หลวง กตปุญโญ 1 สำนักสงฆ์ คีรีสุบรรพต ลำปาง

by jozho

Published April 1, 2009
Topics dhamma


CD137
หลวงปู่หลวง กตปุญโญ

หรือ

พระครูการุณยธรรมนิวาส
วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง

อัพโหลดแปลงไฟล์
โจโฉ คร้าบบบ

ได้แผ่นมาจาก
เวปซีดีธรรมะ ดอทคอม

ต้นฉบับเหลือแค่
24 kbps
เลยโพสได้แค่นี้ครับ

สงวนสิทธิ์
ห้ามนำไปจัดจำหน่าย

เผยแพร่ฟรีเป็นธรรมทานได้


Notes

อ่านประวัติอย่างละเอียดได้ที่ไฟล์ 137LP_long_doc.zip

พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ)
วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง


ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

นามเดิมชื่อ หลวง สอนวงศ์ษา บิดาชื่อนายสนธิ์ มารดาชื่อนางสียา เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ บ้านบัว ต.สว่าง อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร โดยเป็นพี่ชายคนโต
เมื่ออายุได้ ๗-๘ ขวบ ได้ไปปรนนิบัติหลวงลุง ซึ่งเป็นพระมหานิกายอยู่วัดใกล้บ้าน พร้ามกับเรียนหนังสือไปด้วย จึงมีจิตใจโน้มเอียงมาทางพระพุทธศาสนา จนได้อ่านหนังสือ พระไตรสรณคมน์ ของพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม จึงมีความเลื่อมใสมากขึ้น

ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา

เมื่ออายุ ๒๒ ปี จึงอุปสมบทในสังกัดมหานิกาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ พัทธสีมา วัดศรีรัตนาราม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้รับฉายาว่า ขนฺติพโล ท่านมีความขยันอดทน ทั้งปริยัติและปฏิบัติ จนสอบได้ นักธรรมชั้นโท ระยะนั้นหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดพระหลวงจึงได้ไปกราบศึกษาข้อวัตร ปฏิปทา และอุปัฏฐากรับใช้อยู่หลายเดือน ครั้งหนึ่งท่านได้ไปกราบพระธาตุพนม และได้แวะกราบนมัสการหลวงปู่แว่น ธนปาโล ที่อำเภอเมืองสกลนคร จึงได้มีโอกาสพบหลวงปู่มั่น จนซาบซึ้งในรสพระธรรม จึงเดินทางแสวงหาครูบาอาจารย์ทางภาคเหนือ


ได้แปรญัตติใหม่ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีพระครูธรรมาภิวงค์ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่แว่น ธนปาโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาใหม่ว่า กตปุญฺโญ ท่านได้ติดตามครูบาอาจารย์หลายองค์ เช่น หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร หลวงปู่แว่น ธนปาโล ไปในหลายจังหวัดในเขตภาคเหนือ เพื่อฝึกปฏิบัติอบรมกัมมัฏฐานภาวนา จนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสำราญนิวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และในปีเดียวกันก็ได้เป็นเจ้าคณะตำบลอำเภอเกาะคา แม่ทะ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูการุณยธรรมนิวาส และปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่หลวงได้ดูแลรักษา พัฒนาวัดป่าสำราญนิวาส ทั้งทางด้านศาสนสถานและศาสนวัตถุ เทศนาสั่งสอนญาติโยม หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีปฏิปทาอันงดงามเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม เป็นที่เคารพเลื่อมใส ศรัทธาของสาธุชน

หลวงปู่หลวง ได้ละสังขารด้วยอาการอันสงบ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๐๑.๑๐ น. ซึ่งตรงกับวันปวารณาเข้าพรรษา ณ ห้องไอซียู โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพ รวมสิริอายุได้ ๘๒ ปี ๔ เดือน ๑๕ วัน ๕๓ พรรษา (เฉพาะญัตติธรรมยุติกนิกาย


พูดคุยติดต่อ
โจโฉ ดอทเน็ท
jozhokrub@hotmail.com


เสียงธรรม สวดมนต์ หลวงปู่ หลวงพ่อ หลวงตา สติ กรรมฐาน โปรแกรม พระไตรปิฎก เสียงเทศน์ เสียงอ่านหนังสือ สวดมนต์ โหลดฟรี MP3 สติปัฎฐาน เสียงเทศนา ครูบาอาจารย์ พระป่า บทความ เรื่องสั้น เพลงธรรมะ บทสวดมนต์ เพลง มิลินทปัญหา การ์ตูนพุทธประวัติ พระมหาชนก เจริญสติ กฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ โลกหลังความตาย ตายแล้วฟื้น พระมาลัย อริยะ สติปัฎฐานสี่ ดูจิต ดูกาย สมถะ วิปัสสนา กรรมฐาน ดับทุกข์ อภิธรรม สมาธิ จงกรม ทำบุญ ประวัติ ธรรมะใกล้ตัว ลานธรรม วิมุตติ ซีดีธรรมะ สนทนาธรรม กรรม ชินบัญชร คาถา พาหุง พระปริตร หนังสือธรรมะ แจกซีดี วิธี ปฏิบัติรรม แจกCD นิทาน เรื่องสั้น แง่คิด ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา ฯลฯ

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
Uploaded by
jochokrub
on 4/1/2009
Views
1,463
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Folksoundomy: Sermons and Exhortations
by jozho
audio
eye 2,836
favorite 0
comment 0